Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid:

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en stichting Feel Good Food deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden. Overeenkomstig kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Activiteiten kunnen aan verandering onderhevig zijn. Stichting Feel Good Food aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan stichting Feel Good Food en worden uitdrukkelijk voorbehouden.


Informatie van derden:
Stichting Feel Good Food is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.