Privacy statement


1. Wij hechten grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens, en de rechten die u als betrokkene heb. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd. Zo zullen bijvoorbeeld niet meer persoonsgegevens worden verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de werkzaamheden , en zullen deze persoonsgegevens adequaat worden beveiligd. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met stichting Feel Good Food. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


2. Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.ilovefeelgoodfood.nl en sociale mediakanalen, of wanneer je contact opneemt met ons of wanneer wij contact met jou opnemen, of wanneer je deelneemt aan een onderzoek, of wanneer je bij ons solliciteert voor een baan of een stage bij onze stichting. Hieronder leggen wij per onderdeel uit waarom we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dit kunnen zijn, en hoe lang we de persoonsgegevens bewaren.


2.1 Wij verzamelen cookies om werking van onze diensten te verbeteren. U kunt zelf bepalen of u dit toestaat, en kunt cookies ook zelf verwijderen via uw browser.


2.2 Sociale media
Wij zijn actief op verschillende sociale media, als je I Love Feel Good Food, of stichting Feel Good Food volgt via sociale media, of communiceert met of over ons via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Als je informatie over I Love Feel Good Food, of stichting Feel Good Food deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. I Love feel Good Food en stichting Feel Good Food volgen zelf ook sociale media kanalen en kunnen op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.  We gebruiken jouw persoonsgegevens voor webcare-doeleinden, om jou antwoord te geven op een vraag die jij ons stelt via sociale media of te reageren op een klacht. Ook kunnen we reageren wanneer je ons noemt in een bericht.


2.3. Contact opnemen met onze organisatie:
Je kan op verschillende manieren contact opnemen met onze organisatie . Je kan bellen, whatsappen, mailen, een bericht sturen via social media, en je kan op onze websites een contactformulier invullen en ons toesturen. Hierbij leggen we persoonsgegevens vast. Wij gebruiken je persoonsgegevens voornamelijk voor het afhandelen van vragen en mogelijke opdrachten, of uitbrengen van offertes, om later contact met je op te nemen. Hierbij leggen wij meestal de volgende gegevens vast in onze administratie:
( Met * zijn verplichte contactgegevens)
Voor en achternaam*
Titel
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres*
Onderwerp van contact
Zelf toegevoegde (media-)bijlagen
Open tekstbericht/Omschrijving bericht*
Wij verwerken deze gegevens o.a voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Wij verwijderen deze gegevens wanneer wij deze niet meer nodig hebben om onze doelen te bereiken, tenzij een wettelijke bepaling ons verplicht de gegevens te bewaren.

2.4 Werken en stage lopen bij stichting Feel Good Food
Bij solliciteren naar een vrijwilligersbaan bij stichting Feel Good Food leggen wij een aantal gegevens van je vast om je geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen en om een afspraak met je maken voor een sollicitatiegesprek. Dit kunnen zijn:
Voor- en achternaam
CV
Motivatiebrief
Gegevens over je geschiktheid en beschikbaarheid
Gegevens over je opleidingen en werkervaring
Tests en assessments
Referenties
Aantekeningen
Wanneer iemand solliciteert om bij ons te komen werken of stage lopen, baseren wij ons op de uitvoering van een vrijwilligersovereenkomst of het nemen van maatregelen om een vrijwilligersovereenkomst met jou te kunnen sluiten. Daarnaast baseren wij ons op een gerechtvaardigd belang om onderzoek te doen naar jouw geschiktheid en betrouwbaarheid voor de specifieke functie.
Wanneer je bij ons komt werken worden deze gegevens onderdeel van je personeelsdossier. Wanneer je niet bij ons in dienst treedt verwijderen wij je persoonsgegevens na 28 dagen, tenzij wij jou vragen om je gegevens nog langer te mogen bewaren in het kader van mogelijke toekomstige interessante vacatures. In dat geval bewaren we je gegevens nog één jaar. Daarna verwijderen we je gegevens uit onze systemen.


3. Delen van persoonsgegevens
Wij delen jouw gegevens uitsluitend intern met medewerkers die bevoegd zijn om toegang te hebben tot jouw gegevens. Voor zover er persoonsgegevens worden uitgewisseld gebeurt dit op grond van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van stichting Feel Good Food om een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren. Met alle partijen waarmee wij samenwerken en persoonsgegevens uitwisselen maken wij goede afspraken over de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.


4. Beveiliging
Stichting Feel Good Food neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


5. Jouw rechten
Je hebt in bepaalde gevallen het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens bijvoorbeeld, voor correctie: Je kan ons verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Verwijdering: Je kan ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.
Bezwaar maken: Je kan bezwaar maken bij ons in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de noodzaak van een gerechtvaardigd belang of ten aanzien van gegevensverwerking voor direct marketing.


Voor vragen mail je naar info@ilovefeelgoodfood.nl